Принтиране

Реклама и спонсорство, свързани с тютюневи изделия – забрани и ограничения

Автор: Люба Маркова-Лозанова,
Основната цел както на рекламата, така и на спонсорството е популяризирането на конкретен продукт, търговска марка, дейност, услуга.