- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Промоциите и подаръците в търговията като нелоялно привличане на клиенти

Коментар на практиката на КЗК и на ВАС