Принтиране

Нелоялните търговски практики и електронната търговия в условията на COVID-19

Автор: Николай Братов,
Нелоялните търговски практики са практики, които се отклоняват от етичното търговско поведение и са в разрез с принципите на добросъвестност и почтеност при сключването на сделки. Те засягат не само потребителите, които често се превръщат в жертва на заблуждаващи или агресивни търговски практики, но и бизнеса като цяло. Липсата на достатъчно информация или нейното укриване […]