Принтиране

„Държавен вестник“ между бр. 99/2020 г. и бр. 107/2020 г.

Автор: Труд и право,
Подбор на нормативни актове по тематиката на списанието ДВ, бр. 102 от 2020 г. Народно събрание Закон за допълнение на Закона за задълженията и договорите.   ДВ, бр. 103 от 2020 г. Министерство на правосъдието Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-2 от 2020 г. за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, […]