Принтиране

„Държавен вестник“ между бр. 88/2020 г. и бр. 98/2020 г.

Автор: Труд и право,
Подбор на нормативни актове по тематиката на списанието ДВ, бр. 91 от 2020 г. Министерство на здраве­опазването Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти. Висш съдебен съвет Правилник за изменение и допълнение на Правилника за администрацията в съдилищата. ДВ, бр. 94 […]