Принтиране

„Държавен вестник“ между бр. 46/2019 г. и бр. 54/2019 г.

Автор: Труд и право,
Подбор на нормативни актове по тематиката на списанието 15/2021 23/2021 ДВ, бр. 15 от 2021 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс. ДВ, бр. 16 от 2021 г. Народно събрание Закон за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс; Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване. ДВ, бр. 17 от 2021 […]