Принтиране

„Държавен вестник“ между бр. 108/2020 г. и бр. 7/2021 г.

Автор: Труд и право,
Подбор на нормативни актове по тематиката на списанието ДВ, бр. 109 от 2020 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания. ДВ, бр. 110 от 2020 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс. Министерски съвет Постановление № 406 от 23 декември 2020 г. […]