Труд и право – 2023 г. – кн. 02

Достъпът до статиите от тази категория изискват абонамент. За да имате достъп или влезете с Вашите потребителски данни или закупете съответния абонамент. Абонамент за електронно списание “Труд и право” - 2023, Абонамент за електронно списание “Труд и право” – 2024 или Абонамент за електронно списание “Труд и право” - Абонамент I полугодие 2023.