Въпроси на частното право в условията на извънредно положение

Автор: Поля Голева,

Приложение към брой 4/5, 2020 г. от Списание „Търговско и облигационно право“