Собственост и право – 2021 г. – кн. 01

Достъпът до статиите от тази категория изискват абонамент. За да имате достъп или влезете с Вашите потребителски данни или закупете съответния абонамент. Абонамент за електронно списание “Собственост и право” - 2021, Абонамент за електронно списание “Собственост и право” - 2022 или Абонамент за електронно списание “Собственост и право” - I полугодие 2021.