Приказка за двете делви

Автор: Труд и право,

Един човек всеки ден носел вода от близкия кладенец.