- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Заявка за приключване на поземлената реституция

Министерският съвет на 02.06.2022 г. внесе Законопроект за допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.