Принтиране

Заявка за приключване на поземлената реституция

Автор: Стойка Куртева,
Министерският съвет на 02.06.2022 г. внесе Законопроект за допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.