Принтиране

Защита на мажоритарните съсобственици срещу договор за аренда в земеделието, сключен от миноритарния съсобственик

Автор: Владислав Дацов,
I. Въведение