Принтиране

Защита при неправомерно ползване на земеделски земи

Автор: Стойка Куртева,

ВЪПРОС: Установих, че друг ползвател частично е навлязъл в имот, който ползвам в реални граници, и е изорал пътя до него, с което ми е отнет достъпа до имота. За този имот не съм сключвал договори за наем или за аренда. Не съм подавал и декларация за ползването му пред общинската служба по земеделие. Имам ли право на обезщетение, след като не съм декларирал имота?