Принтиране

За правното основание при ползването на земите от държавния и от общинския поземлен фонд

Автор: Стойка Куртева
ВЪПРОС: Дължа на общината наем за ниви по договор, сключен през 2018 г. за 5 години. Основателно ли е предупреждението от общинската администрация, че докато не се издължа, този договор няма да ми се признае за правно основание за подпомагане по схемата за единно плащане на площ? ОТГОВОР: Едно от новите положения в Закона за […]