- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

За ползването на земеделски земи като „бели петна“

Наемателят на две от наследствените ми ниви преустанови дейността си, вече не е регистриран и като земеделски производител.