Принтиране

За наема на земеделска земя

Автор: Стойка Куртева,
ВЪПРОС: Снабдих се със скица от Службата по геодезия, картография и кадастър за съсобствен земеделски имот - нива, и установих, че през 2019 г. един от съсобствениците, който притежава 1/3 идеална част от имота, е сключил и вписал договор за наем на целия имот с нотариална заверка на подписите за срок от 10 години.