Принтиране

За данъка при възмездно придобиване на земеделска и горска техника

Автор: Стойка Куртева,
Член 44 от Закона за местните данъци и такси