Принтиране

За актуализацията на арендното плащане

Автор: Стойка Куртева,
ВЪПРОС: Предстои подписване на аренден договор за наследствени земеделски имоти за срок от 10 стопански години.