Принтиране

Субекти и срокове за заплащане на паричните задължения по чл. 27а от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Автор: Александър Георгиев,
ВЪПРОС: През 2018 г. с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот закупих от продавача „А“ две селскостопански сгради, находящи се в село „В“, община „Б“.