Принтиране

Срокът за регистрация на кладенци за собствени потребности на гражданите изтича на 28 ноември 2022 г.

Автор: Стойка Куртева,
§ 41, ал. 7 от ПЗР към ЗИД на Закона за опазване на околната среда, ДВ, бр. 98 от 2018 г., изм., бр. 102 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.