- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Срокът за получаване на сумите за ползването на имотите – „бели петна“

Ползвател съм на земеделски земи – „бели петна“. Редовно заплащам определените в заповедта на директора на областната дирекция „Земеделие“ суми първоначално по сметката за чужди средства на общината, а впоследствие – по сметката за чужди средства на областната дирекция „Земеделие“.