Принтиране

Срокът за получаване на сумите за ползването на имотите – „бели петна“

Автор: Стойка Куртева,
Ползвател съм на земеделски земи - „бели петна“. Редовно заплащам определените в заповедта на директора на областната дирекция „Земеделие“ суми първоначално по сметката за чужди средства на общината, а впоследствие - по сметката за чужди средства на областната дирекция „Земеделие“.