Принтиране

Собствениците подават декларации в срок до 31 юли как ще ползват земеделските земи

Автор: Стойка Куртева,
Изискването за деклариране на начина на трайно ползване и формата на стопанисване на земеделските земи е предвидено в чл. 37б от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и в чл. 69 от Правилника за неговото прилагане (ППЗСПЗЗ) като част от административния режим за създаването и разпределението на масиви за ползване на земеделските имоти.