Принтиране

Придобиване на вещни права чрез оземляване

Автор: Мариана Терзиева,
Оземляването представлява способ за придобиване на права по отношение на земеделски земи, представляващи частна собственост на държавата или общината, чрез провеждане на административноправна процедура.