Принтиране

Допустимо ли е възстановяване на незаявени гори и земи от горския фонд с иск срещу общинската служба по земеделие?

Автор: Стойка Куртева,
ВЪПРОС: През 2019 г. се снабдих с извлечение от емлячния регистър със запис за притежавани 14,6 дка гори в партидата на моя дядо. В поземлената комисия ми обясниха, че тези имоти не са заявени за възстановяване. Твърдят, че сега е невъзможно да се възстановят, включително и чрез съда. Правилно ли е това разяснение? ОТГОВОР: С […]