- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Преглед на „Държавен вестник“ (бр. 99/2020 г. – бр. 109/2020 г.)

Подбор на нормативни актове по тематиката на списанието ДВ, бр. 103 от 2020 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Семейния кодекс. Министерство на правосъдието, Министерство на регионалното развитие и благоустройството Наредба № Н-4 от 27 ноември 2020 г. […]