Принтиране

Преглед на „Държавен вестник“ (бр. 89/2020 г. – бр. 98/2020 г.)

Автор: Труд и право,
Подбор на нормативни актове по тематиката на списанието ДВ, бр. 91 от 2020 г. Висш съдебен съвет Правилник за изменение и допълнение на Правилника за администрацията в съдилищата. ДВ, бр. 92 от 2020 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за патентите и регистрацията на полезните модели. ДВ, бр. 96 от 2020 […]