Принтиране

Преглед на „Държавен вестник“ (бр. 26/2020 г. – бр. 36/2020 г.)

Автор: Труд и право,

Подбор на нормативни актове по тематиката на списанието

•ДВ, бр. 26 от 2020 г.
Народно събрание
Закон за изменение на Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права.

• ДВ, бр. 28 от 2020 г.
Народно събрание
Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

• ДВ, бр. 29 от 2020 г.
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Наредба № РД-02-20-1 от 5 март 2020 г. за условията и реда за определяне на размерите и разположението на сервитутните ивици и на специалния режим за упражняване на сервитутите на водоснабдителните и канализационните проводи (мрежи) и съоръжения извън населените места и селищните образувания.

• ДВ, бр. 33 от 2020 г.
Народно събрание
Решение за удължаване на срока на обявеното извънредно положение.

• ДВ, бр. 34 от 2020 г.
Народно събрание
Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

• ДВ, бр. 36 от 2020 г.
Министерски съвет
Постановление № 65 от 10 април 2020 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България, приета с Постановление № 242 на Министерския съвет от 1999 г.
Пазарът на недвижими имоти
Пандемията с Ковид 19 предизвиква чувствителен спад в цените на жилищните имоти. Заради извънредната ситуация в страната се очаква цените на апартаментите да поевтинеят в близките два-три месеца минимум с 10 процента заради намаленото търсене. Намаляват сделките с клиенти, които купуват жилища с ипотечни кредити. Хората се отказват поради несигурност в бъдещите си доходи, коментират експерти от бранша. От друга страна, за по-сигурните в своите финанси сега е моментът за купуване на имот на по-изгодна цена. Най-голям спад отбелязват цените на обявените за продажба по-големи апартаменти в престижните столични квартали. Забелязва се и отказ да се внасят задължителните депозити по предварителните договори до времето на излизане от критичната ситуация.