Принтиране

Преглед на „Държавен вестник“ (бр. 15/2021 г. – бр. 21/2021 г.)

Автор: Труд и право,
Подбор на нормативни актове по тематиката на списанието ДВ, бр. 15 от 2021 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс. ДВ, бр. 16 от 2021 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията; Закон за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс. ДВ, бр. 17 от 2021 г. […]