Принтиране

Преглед на „Държавен вестник“ (бр. 109/2020 г. –бр. 7/2021 г.)

Автор: Труд и право,
Подбор на нормативни актове по тематиката на списанието ДВ, бр. 109 от 2020 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания.   ДВ, бр. 110 от 2020 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс. Министерски съвет Постановление № 406 от 23 декември 2020 […]