Принтиране

Застрояване на сграда с жилищно предназначение в имот – частна собственост, със статут на земеделска земя извън строителните граници

Автор: Надежда Гаджанова,
За да се застрои сграда с жилищно предназначение в имот със статут „земеделска земя“, попадащ извън строителните граници на населеното място, необходимо ли е да се измени Общият устройствен план на общината (ОУПО)?