Принтиране

За незаконите строежи и статута на търпимост

Автор: Бонка Дечева,
Съдебна практика на ВКС по чл. 280, ал. 1, т. 3 от Гражданския процесуален кодекс