Принтиране

Въпроси и отговори, свързани с кадастъра и устройственото планиране – 3/2023

Автор: Петя Цурева,
ВЪПРОС: Собственик съм на два поземлени имота, които са част от съществуващ голям урегулиран поземлен имот (УПИ), състоящ се от 10 поземлени имота.