Принтиране

Въпроси и отговори, свързани с кадастъра и устройственото планиране – 2/2023

Автор: Петя Цурева,
ВЪПРОС: Собственик съм на имот, който представляваше земеделска земя и в документа ми за собственост същият е описан по картата на възстановената собственост.