Принтиране

Въпроси и отговори, свързани с кадастъра и устройственото планиране – 1/2023

Автор: Петя Цурева,
ВЪПРОС: Собственик съм на поземлен имот, в урбанизирана територия с начин на трайно ползване, съгласно одобрена кадастрална карта - за ниско застрояване.