Принтиране

Урегулирани поземлени имоти без изход към път

Автор: Александър Георгиев,
ВЪПРОС: Собственик съм на вилно място в околностите на град Б. До скоро мястото беше неурегулирано, но преди две години бе приет подробен устройствен план за района, по действието на който то попадна в регулация.