Принтиране

Урегулиране на поземлени имоти в духа на чл. 16 и чл. 17 от Закона за устройство на територията

Автор: Петя Цурева,
Поземленият имот е основна единица на кадастъра, а оттам и на правото на собственост, като легалната му дефиниция се съдържа както в Закона за кадастъра и имотния регистър (чл. 24, ал. 2), така и в Закона за устройство на територията (§ 5, т. 2 ДР).