- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Технически паспорти на строежите

Въпросът със съставянето на технически паспорти на строежи стана актуален у нас през последните месеци, най-вече сред собствениците на сгради, завършени и въведени в експлоатация преди 2007 г.