Принтиране

Строителство в поземлени имоти с неприложена улична регулация в контекста на РКС № 17/2021 г.

Автор: Александър Георгиев,
Конституционният съд (КС) в редица свои решения е разгледал въпроса относно пределите, в които могат да се налагат нормативни ограничения за упражняване на правото на собственост върху недвижими имоти.