Принтиране

Решение № 52 от 10.05.2019 г. на ВКС по гр. д. № 2217/ 2018 г. ІІ г. о.

Автор: ВКС,
Основното предназначение на територията, в която попада имотът от предвидените в чл. 7 ЗУТ видове територии определя дали поземленият имот е земеделски или урбанизиран по своя характер, а от това зависи преценката дали ще се прилагат правилата на ЗУТ или чл. 72 ЗН и ЗСПЗЗ за реалната му поделяемост.