Принтиране

Промените в Закона за устройство на територията Намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса

Автор: Валентина Бакалова,
В самия край на своята работа 44-то Народно събрание прие поредните изменения и допълнения в Закона за устройство на територията (ЗУТ). С Указ № 36 от 04.02.2021 г. (обн. ДВ, бр. 11 от 09.02.2021 г.) президентът върна за ново обсъждане § 11, § 30, т. 6, § 35, § 46, т. 3 и § 49 от Законопроекта. На 17.02.2021 г. НС прие повторно върнатите параграфи.