Принтиране

Променен ли е благоустройственият статут на ателиетата

Автор: Георги Мулешков,
Ателиетата като самостоятелни обекти в сграда намират за първи път у нас своята позитивноправна уредба в началото на 1963 г.