- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Приложение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие в контекста на Решение № 6/2020 г. на Конституционния съд

Още от самото си създаване като част от действащото ни законодателство, Законът за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) представлява обект на дискусии в правоприлагането.