Принтиране

Прилагане на чл. 117а от Закона за устройство на територията при оцифряване на планове и карти

Автор: Петя Цурева,
С приемането на новата разпоредба на чл. 117а от Закона за устройство на територията (ЗУТ) през 2019 г. целта на законодателя беше да се разрешат спорните тълкувания, свързани с оцифряването на регулационните планове и местоположението на регулационната линия.