Принтиране

Преглед на промените в Закона за устройство на територията, обнародвани в ДВ, бр. 6 от 2023 г.

Автор: Валентина Бакалова,
В началото на 2023 г. бе обнародван Законът за изменение и допълнение на ЗУТ, общ законопроект въз основа на приетите на първо гласуване на 06.12.2022 г.