Принтиране

Предложение за промени на член 208 от Закона за устройство на територията

Автор: Венцислав Стоянов,
Текстът на чл. 208 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) претърпя едно интересно развитие от приемането на закона досега.