Принтиране

Правото на преминаване по чл. 192, ал. 2 от Закона за устройство на територията

Автор: Иван Николаев,
Разпоредбата на чл. 192, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) предвижда, че право на преминаване през чужд поземлен имот се учредява с писмен договор с нотариална заверка на подписите.