Принтиране

Право на прокарване съгласно член 193 от Закона за устройство на територията

Автор: Надежда Гаджанова,
Проблеми в практиката, породени от липсата на обща, единна и изчерпателна уредба на сервитутите в българското право